Corona speelt onderhoud Kwakelbrug parten

Corona speelt onderhoud Kwakelbrug parten

Het groot onderhoud aan de Kwakelbrug in Woerden is uitgesteld. De brug over de Oude Rijn vormt de verbinding tussen de Jozef Israëlslaan en de Boerendijk.

De vertraging ontstaat door de coronacrisis. De aannemer die het groot onderhoud uitvoert, kan niet garanderen over voldoende materiaal en mankracht te beschikken om het onderhoud binnen de gestelde tijd uit te voeren.

De werkzaamheden aan de Kwakelbrug hebben grote invloed op de doorstroming van verkeer van en naar het centrum en het vaarverkeer.

Als de periode waarbij verkeershinder optreedt niet gegarandeerd kan worden, dan is dat volgens verantwoordelijk wethouder Arthur Bolderdijk nadelig voor alle gebruikers, omwonenden en ondernemers.

Foto’s: RPL Woerden

8 Shares