Convenant voor Utrechtse cultuurlocaties

Convenant voor Utrechtse cultuurlocaties

De gemeente Utrecht en het Broedplaatsennetwerk Utrecht hebben een convenant gesloten om meer betaalbare ruimtes voor cultuur mogelijk te maken.

Het Broedplaatsennetwerk is een netwerk van creatieve organisaties. In het convenant is vastgelegd dat de ruimtes die er al zijn optimaal worden benut. Daarnaast worden bij grote bouwprojecten binnen de gemeente afspraken gemaakt over ruimte voor broedplaatsen. Zo streeft de gemeente naar een goede spreiding van cultuurlocaties in de stad.

Cultuurlocaties geven met hun kunstenaars en creatieve en innovatieve start-ups kleur aan een wijk. De cultuurlocaties zijn vaak ook waardevolle ontmoetingsplaatsen in de wijk.

0 Shares