provincie-zuid-holland

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen

provincie-zuid-holland

Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland heeft samen met bijna dertig partijen, het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen ondertekend. Het convenant werd in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die het initiatief van harte ondersteunen.

Hoofddoel van het convenant is het versnellen van de energietransitie door gezamenlijke aanpak voor bedrijventerreinen en het collectief beschikbaar stellen van de benodigde kennis.

In Nederland zijn zo’n 3500 terreinen met grote en minder grote bedrijven. Volgens de deelnemende partijen kan door samen te werken een enorme slag voor het klimaat worden gemaakt.

Met de ondertekening van het convenant committeren deze bedrijventerreinen, overheden en andere betrokkenen zich aan het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland.

Foto: Duurzaam Ondernemen – Ondertekenaars van het Convenant

2 Shares