Contactinformatie

E-mail adressen
Hoofdredacteur
Televisie
Vacatures
Adverteren
Nieuwsberichten
Sportberichten
Agendaberichten
Bestuur
Penningmeester
Webmaster
hoofdredacteur@rplwoerden.nl
tv@rplwoerden.nl
vacatures@rplwoerden.nl
adverteren@rplwoerden.nl
nieuws@rplwoerden.nl
sport@rplwoerden.nl
agenda@rplwoerden.nl (aankondiging van een activiteit)
bestuur@rplwoerden.nl
penningmeester@rplwoerden.nl
webmaster@rplwoerden.nl
Radio programma’s
Flashback
Green Heart Connection
Hitshadow
Jazz langs de Rijn
Muziekgasten
Nederpopmaandag
Podium 107.1
Welkom Weekend
School of Rock
RPL Regiosport
flashback@rplwoerden.nl
greenheartconnection@rplwoerden.nl
hitshadow@rplwoerden.nl
jazzlangsderijn@rplwoerden.nl
muziekgasten@rplwoerden.nl
nederpopmaandag@rplwoerden.nl
podium@rplwoerden.nl
welkomweekend@rplwoerden.nl
schoolofrock@rplwoerden.nl
regiosport@rplwoerden.nl
Muziekredactiemuziek@rplwoerden.nl