Combinatie van factoren bij schuiven dijk Reeuwijk

Combinatie van factoren bij schuiven dijk Reeuwijk

Uit het onderzoek door Deltares is gebleken dat er niet één duidelijke oorzaak is over het afschuiven van een dijk in de bij Reeuwijk in 2021.

Dat meldt het hoogheemraadschap Rijnland in Agraaf.nl. Onder andere heeft de ongunstige bodemopbouw een grote rol gespeeld en zijn er scheuren ontstaan in de sloot als gevolg van inzakking. Naast scheurvorming hebben gas in het veen en droogte over meerdere jaren mogelijk bijgedragen aan het afschuiven van de kade, zo melden de onderzoekers.

Verder wordt als één van de mogelijke oorzaken dierlijke graverij uitgesloten. Inzichten uit het onderzoek worden in de toekomst toegepast. Rijnland gaat nu aan de slag met het dijkherstel

0 Shares