College Woerden zet in op betaalbaar wonen

College Woerden zet in op betaalbaar wonen

Het college van B&W in Woerden zet in op betaalbaar wonen in de kaasstad. De komende jaren wil men in een aantal complexen studio’s laten bouwen met huren tot 850 euro per maand. De studio’s zijn bedoeld voor mensen met een inkomen dat net te hoog is voor sociale huur, maar te laag om een woning te kunnen kopen. Volgens het gemeentebestuur vallen deze inwoners nu vaak buiten de boot. Op deze manier moeten starters, maar ook andere mensen die met spoed een woning zoeken, aan een goedkope woning worden geholpen. Hoeveel van deze studio’s er komen, hangt af van de behoefte. Daarnaast zegt het college zich te blijven inzetten voor middenhuur en  betaalbare koopwoningen. De gemeenteraad gaat zich binnenkort buigen over dit plan.

0 Shares