Parkeerplaats

College Woerden tegen goedkoper parkeerabonnement

Parkeerplaats

College Woerden tegen goedkoper parkeerabonnement

Het gemeentebestuur is géén voorstander van een abonnement met een gereduceerd tarief voor parkeren in de garages door inwoners van Woerden.
De raad heeft het college vorig jaar verzocht deze mogelijkheid met de ondernemers van de binnenstad te bespreken. In een memo aan de raad over de stand van zaken van het parkeerbeleid laat het college nu weten in beginsel niet positief te staan tegenover een dergelijke maatregel. Volgens het gemeentebestuur zou dit namelijk korte autoritten binnen de gemeente kunnen stimuleren en daar is het parkeerbeleid juist niet op gericht. Het college belooft wel de wenselijkheid en de voor- en nadelen van een dergelijk abonnement in de evaluatie van het parkeerbeleid in beeld te brengen en een onderbouwd voorstel te doen hoe hier mee om te gaan.

0 Shares