College Woerden ontkent schending briefgeheim

College Woerden ontkent schending briefgeheim

Het college van B&W in Woerden ontkent het briefgeheim te hebben geschonden en biedt derhalve geen excuses aan. Dit antwoordt het gemeentebestuur op vragen van WeDo Politiek. Wilma de Mooij van de eenmansfractie had excuses geëist van het college voor het openen van een poststuk door de gemeentelijke organisatie dat gericht was aan Henk Krol. Het Woerdens college zegt dat enveloppen gericht aan de gemeente in beginsel worden geopend. De bewuste enveloppe was geadresseerd aan Postbus 45 in Woerden. Alle post met deze adressering wordt geacht te zijn bestemd voor de gemeentelijke organisatie. Privé-post moet worden gestuurd naar het privéadres van betrokkene, stelt het college. De Mooij was eind vorig jaar toegetreden tot de politieke partij Lijst Henk Krol. Eind maart dit jaar liet zij weten haar lidmaatschap van die partij weer te hebben beëindigd.

0 Shares