College wijst locatie aan jongerenhuisvesting

College wijst locatie aan jongerenhuisvesting

Het college van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft besloten om nabij de rotonde Dammekant-Burgemeester Kremerweg in Bodegraven een aantal kleinschalige appartementen voor jongeren te realiseren. Het idee is om op deze locatie circa 40 kleinschalige appartementen van circa 50 m² te realiseren die door volledige sociale huur betaalbaar zijn voor jongeren. Het woningbouwproject is een uitvloeisel van het initiatief van nummer 2 van Lokaal Liberaal Frank Rijkaart die ruim 2 jaar geleden het initiatief heeft genomen om huisvesting speciaal gericht op jongeren en starters in de gemeente te realisteren. De provincie Zuid-Holland heeft een stimuleringssubsidie toegezegd indien de woningen binnen 2 jaar worden gerealiseerd.

0 Shares