College kiest voor Rembrandtbrug

College kiest voor Rembrandtbrug

Burgemeester en wethouders van Woerden kiezen voor een brug over de Rijn aan het eind van de Rembrandtlaan om daarmee de verkeersproblemen aan de westkant van Woerden op te lossen. Uit computerberekeningen blijkt dat een Rembrandtbrug het meeste effect heeft.

De brug gaat zo’n 21 miljoen euro kosten. Dat is veel meer dan een Gildebrug of Rietveldbrug zouden moeten kosten. Die werden geraamd op 14,5 en 16,5 miljoen euro. De Rembrandtbrug moet gaan aansluiten op een nieuw aan te leggen weg, dwars over bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Een brug aan de westkant van Woerden wordt gezien als een opmaat naar aanleg van een westelijke randweg. Daarover wordt al meer dan dertig jaar gesproken maar is voorlopig nog niet aan de orde.

De gemeenteraad moet de plannen van burgemeester en wethouders voor de Rembrandtbrug nog goedkeuren. Gebeurt dat dan moet de brug er in 2026 liggen.

17 Shares