Collectief vervoer duurder in de spits

Collectief vervoer duurder in de spits

Het college van B&W van Bodegraven-Reeuwijk stelt voor de eigen bijdrage van collectief vervoer tijdens de spitsuren te verhogen. Vervoerder Groene Hart Hopper hoopt zo op een betere verspreiding van het aantal ritten op een dag en een betere inzet van de busjes en chauffeurs.

Volgens wethouder Odd Wagner is dit een redelijk voorstel, omdat in de daluren ook korting wordt gegeven over de reguliere prijs. In de routekaart sociaal domein werd vorig jaar opgenomen om 10 duizend euro te besparen op het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Mocht de tariefsverhoging niet voldoende besparing opleveren dan kunnen de tarieven per 1 januari 2022 opnieuw worden aangepast.

0 Shares