Coach4you Woerden slaat aan

Coach4you Woerden slaat aan

De ondersteuning van Coach4you Woerden slaat aan. Bij Coach4you behoorlijk wat nieuwe aanvragen binnen om brugklassers in het komende schooljaar te begeleiden.

Coaches begeleiden brugklassers, die door een aantal risicofactoren extra ondersteuning nodig hebben. Naast professionele hulp is er soms behoefte om leerlingen een steuntje in de rug te geven tijdens de brugklasperiode. Coach4you probeert op die manier terugval of uitval in het voortgezet onderwijs te beperken. Voor ondersteuning in het komende schooljaar 2022/’23 worden momenteel de gesprekken gevoerd met de leerkrachten en interne begeleiders van groep 8 van basisscholen.

De coaches doen de begeleiding als vrijwilliger, daarom zijn er voor de ouders geen kosten aan verbonden.

0 Shares