ChristenUnie-SGP Woerden stelt vragen over noodzaak bestemmingswijziging voor natuurbehoud

ChristenUnie-SGP Woerden stelt vragen over noodzaak bestemmingswijziging voor natuurbehoud

De fractie van de ChristenUnie-SGP uit Woerden heeft schriftelijke vragen gesteld over de noodzaak van het wijzigen van de bestemming van gebieden naar ‘natuur’. Dat zou nodig zijn om meer natuur te realiseren.

CU-SGP vraagt zich af of het niet mogelijk is om deze natuurdoelen ook te behalen zonder bestemmingswijziging. Het beplanten van gebieden kan misschien ook zonder dat de agrarische bestemming daarvoor moet wijken, denkt de partij. Er zou meer kunnen worden samengewerkt met agrariërs om te bezien wat er binnen de huidige bestemming mogelijk is.

De partij vraagt het college van B&W om niet in te stemmen met een bestemmingswijziging van de provincie, wanneer natuurbehoud ook binnen de bestaande bestemming bereikt kan worden. Ook wil de partij niet dat er bestemmingen gewijzigd worden voordat er een zogeheten plattelandsagenda is opgesteld. Deze moet duidelijkheid bieden aan agrariërs over de opgaven waaraan zij moeten voldoen.

0 Shares