ChristenUnie-SGP Woerden komt met gezinsmanifest

ChristenUnie-SGP Woerden komt met gezinsmanifest


De ChristenUnie-SGP in Woerden heeft het manifest ‘Oog voor gezinnen in Woerden’ aangeboden aan de wethouders Rozendaal (Jeugd) en Noorthoek (Wonen). Dit manifest bevat vijf speerpunten voor de ondersteuning van gezinnen in Woerden. De politieke partijen signaleren dat gezinnen in toenemende mate onder druk staan. Dat uit zich in de grote vraag naar jeugdhulp en de complexe zorgvragen die daar worden neergelegd. Met name echtscheidingen zorgen voor veel stress en problemen in gezinnen. Maar ook het bewaren van een goede balans tussen werk en gezin is voor veel ouders lastig.

Fractievoorzitter Daphne van der Wind vindt dat er ondersteuning moet komen, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘relatiedesk’. Ook willen de fracties dat de consultatiebureaus in Kamerik en Zegveld terugkomen, omdat deze opvoedondersteuning bieden en een signaalfunctie vervullen in wijken met gezinnen. Daarnaast wordt er in het manifest gepleit voor de bouw van meer gezinswoningen en het beter laten doorstromen van ouderen. Zij houden nu vaak woningen bezet die beter geschikt zijn voor gezinnen.

De partijen komen niet toevallig in de Week van het Gezin met hun manifest. Deze week duurt nog tot 15 mei. Wethouder Rozendaal zegt ‘verrast’ te zijn door het manifest en noemt de wens van zijn eigen partij voor het terugkeren van de consultatiebureaus een ‘politiek statement’.

0 Shares