Centrumplan voor Nieuwkoop

Centrumplan voor Nieuwkoop

Het afgelopen jaar heeft het college van Nieuwkoop met veel partijen om de tafel gezeten om het centrumplan op te stellen. Dit plan is  donderdag 4 februari in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad besproken.

Het centrumplan richt zich op drie onderdelen; het centraliseren van winkels (compacter maken van het centrum), het herinrichten van het Regthuysplein zodat er meer zitgelegenheid komt op het plein en zorgen voor evenementen en activiteiten waardoor inwoners met plezier naar het centrum gaan.

Het plan bestaat uit een beperkt aantal projecten die in korte tijd worden uitgevoerd.

0 Shares