Centraal platform voor coronahulp

Centraal platform voor coronahulp

In Woerden is een centraal platform ingesteld voor het organiseren van hulp in de gemeente in verband met het coronavirus.

De website woerdenvoorelkaar.nl is daarvoor uitgebreid met het onderdeel ‘coronahulp’. Hart voor Woerden en Buurtwerk zetten zich samen in om inwoners te helpen met praktische en sociale problemen door de uitbraak van het coronavirus.

Inwoners kunnen op de website een hulpaanbod plaatsen.

Ook hulp vanuit vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven wordt op de site geplaatst. Voor mensen die niet zo digitaal vaardig zijn plaatsen Hart voor Woerden en Buurtwerk de vraag op de site of wordt er op een andere manier een koppeling gemaakt.

Beide organisaties zijn hiervoor elke werkdag telefonisch van tien uur tot twee uur bereikbaar: 0348 – 421 101.

3 Shares