CDA Woerden vraagt naar effecten nieuwe natuur

CDA Woerden vraagt naar effecten nieuwe natuur

CDA Woerden wil weten wat de effecten zijn van de natuurontwikkeling ‘Schraallanden langs de Meije’, en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. De provincie Utrecht wil van een stuk polder een buffer-/overgangszone maken tussen de ‘Schraallanden langs de Meije’ en het omliggende agrarische gebieden en heeft het college gevraagd om het huidige bestemmingsplan te wijzigen in een natuurbestemming. Het college zou daartoe bevoegd zijn, zonder de raad te raadplegen. Volgens het CDA is hier sprake van het maken van nieuwe natuur ten koste van landbouwgrond. Maar die landbouwgrond is heel hard nodig om extensieve landbouw te ontwikkelen en daarmee te verduurzamen, stelt het CDA. De partij is bang dat het nieuw in te richten gebied in de toekomst wordt omgezet in een Natura 2000-gebied of in stikstofgevoelige natuur. Die kunnen echter extra beperkingen geven op de omgeving, zoals aan omliggende agrarische bedrijven en agrarische percelen.

0 Shares