CDA Woerden bezorgd over plannen agrarische sector

CDA Woerden bezorgd over plannen agrarische sector

Het CDA Woerden maakt zich zorgen over de gebiedsgerichte aanpak van het gebied rond de Nieuwkoopse plassen. De plannen houden volgens de christen democraten in dat rendabele boerenfamiliebedrijven geen toekomst hebben. Uitkoop of onteigening volgt dan, met een grootschalige verandering van ons veenweidelandschap vreest het CDA. Omdat de plannen ook gevolgen voor Woerden hebben heeft de partij vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Woerden. Het CDA wil onder meer weten of het Woerdense college betrokken is bij overleg over de plannen en wat het college van die plannen denkt. Het CDA wil verder weten op welke manier het college zich inzet om rendabele boerenfamiliebedrijven in de Zegveldse polders, rondom de Nieuwkoopse plassen, te behouden voor de toekomst. De partij vindt dat er eerst gebiedsdoelen moeten worden opgesteld die haalbaar en realiseerbaar zijn.

0 Shares