CDA wil meer invloed op IBOR-projecten

CDA wil meer invloed op IBOR-projecten

De Woerdense gemeenteraad wordt weinig betrokken bij projecten in het IBOR-domein. IBOR staat voor Integraal Beheer Openbare Werken. Het behelst slim werken tijdens openbare werken door verschillende werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. Hiermee moet hinder voor de inwoners zo goed mogelijk beperkt worden.

Twee jaar geleden is het CDA begonnen met het project Grip op IBOR om te bekijken hoe de gemeenteraad hier meer invloed op kan krijgen. Voorbeelden voor IBOR-projecten zijn de werkzaamheden aan de Oostdam, herstel van bruggen zoals nu de Kwakelbrug, het Singelplan, Westdampark en Exercitieveld.

De CDA-fractie vindt dat de raad bij deze projecten nauwelijks invloed heeft en stelt voor om IBOR-projecten van meer dan één miljoen euro of als de werkzaamheden langer dan een half jaar duren, ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Foto: Anno Visser

0 Shares