CDA maakt zich zorgen over woonzorgcentrum Gaza in Harmelen

CDA maakt zich zorgen over woonzorgcentrum Gaza in Harmelen

CDA-gemeenteraadslid Toos van Soest stelt vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de toekomst van woonzorgcentrum Gaza in Harmelen.

Het centrum wordt te klein voor de toegenomen woonvraag en kan te weinig zorg bieden. Bovendien is het pand hard aan renovatie toe. Er liggen al enige tijd plannen voor vernieuwing, maar gesprekken hierover met de gemeente verlopen moeizaam. Raadslid Van Soest benadrukt in raadsvragen van de CDA-fractie het belang van het voortbestaan van Gaza voor Harmelen. “Er zijn lange wachtlijsten”, aldus Van Soest. “De komende jaren wordt de behoefte aan woonzorgvoorzieningen in de gemeente Woerden alleen maar groter. Gaza is onmisbaar voor de bewoners van Harmelen en daarbuiten.”

Het CDA wil dat de plannen door het College van B&W voortvarend worden opgepakt en gaat inventariseren wat er nodig is om de nieuwbouw op tijd afgerond te hebben. Van Soest raadt de bewindspersonen ook aan zelf eens te gaan kijken in Gaza.

0 Shares