CDA en PW willen meer woningbouw op boerenerven

CDA en PW willen meer woningbouw op boerenerven

Het CDA Woerden en Progressief Woerden roepen in een manifest op tot het toestaan van meer woningbouw op boerenerven. Dat kan volgens de partijen door creatiever om te gaan met vrijkomende stallen als boeren stoppen met hun bedrijf. Raadslieden Toos en Soest en Marguerite Boersma denken dat hierdoor rond de 500 woningen gebouwd kunnen worden zonder dat het Groene Hart wordt aangetast. De raadsleden gaan het manifest aanbieden aan de wethouder Wonen van de gemeente Woerden, de Gedeputeerde en Provinciale Staten van Utrecht. Zij zijn ervan overtuigd dat er mogelijkheden zijn op voormalige boerenerven om bij te dragen aan het oplossen van de woningnood in de gemeente. Nu is de regeling dat bedrijfsgebouwen gesloopt mogen worden voor één bouwkavel. CDA Woerden en Progressief Woerden willen dit uitbreiden naar het bouwen van meerdere woningen.

0 Shares