B&W Woerden Vaccinatie meest effectief tegen corona

B&W Woerden Vaccinatie meest effectief tegen corona

Vaccinatie blijkt het meest effectieve middel om het corona virus te bestrijden. Gevaccineerde mensen die in aanraking komen met het virus worden minder ziek en komen minder vaak in het ziekenhuis. Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Woerden op vragen van Woerden voor Democratie.

De partij wilde weten hoe door het stadsbestuur wordt aangekeken tegen beleid van de GGD en/of andere zorginstanties om groepen en wijken waarin een lage vaccinatiegraad geldt, actief te bezoeken met als doel om de vaccinatiebereidheid te vergroten.

Burgemeester en wethouders van Woerden zeggen het belangrijk te vinden dat iedereen toegang heeft tot juiste en voldoende informatie over coronavaccinaties. Dat is volgens het college niet voor alle groepen uit onze samenleving vanzelfsprekend. Als het gaat om het respecteren van verschillende standpunten over wel of niet vaccineren zeggen burgemeester en wethouders zich er van bewust te zijn dat er verschillende standpunten zijn en die te respecteren.

0 Shares