Burgemeester stopt volgend jaar februari

Burgemeester stopt volgend jaar februari

In februari 2025 loopt de tweede termijn van burgemeester Victor Molkenboer af.
Diezelfde maand wordt hij 67 jaar. Op zijn pensioenleeftijd stopt hij na 12 jaar als burgemeester van Woerden. Dat heeft hij woensdag bekend gemaakt. De Utrechtse Commissaris van de Koning Hans Oosters is door Molkenboer op de hoogte gebracht van het feit dat hij niet in aanmerking wil komen voor een derde termijn Molkenboer heeft gevraagd hem per 1 maart 2025 eervol ontslag te verlenen.

“Met voldoening en dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen periode”, zegt Molkenboer. “Natuurlijk ga ik me ook komend jaar nog met dezelfde inzet inspannen voor Woerden.
Door nu al aan te geven dat ik niet voor een derde termijn ga, geef ik de gemeenteraad ruim de tijd om een opvolger te vinden.”

0 Shares