Bureau onderzoekt schending geheimhouding W&D

Bureau onderzoekt schending geheimhouding W&D

Burgemeester Victor Molkenboer van de gemeente Woerden heeft een bureau opdracht gegeven een feitenonderzoek uit te voeren rond het mogelijk schenden van de geheimhouding in de kwestie rond FermWerk. Dat schrijft hij in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad. Vragen van Woerden&Democratie (W&D)zijn daar de aanleiding voor.

De partij wilde opheldering over grensoverschrijdend gedrag bij FermWerk. Molkenboer liet zich adviseren door het Openbaar Ministerie. De Officier gaf als advies om eerst een vooronderzoek te doen naar de correcte oplegging van de geheimhouding. Wat mogelijk een rol speelt is dat Woerden&Democratie informatie langs andere wegen heeft gekregen dan vanuit een besloten vergadering. Is dat het geval dan is van schending van geheimhouding op grond van de Gemeentewet zeer waarschijnlijk geen sprake. Molkenboer wil snel duidelijkheid krijgen en het onderzoek binnen enkele weken afronden.

0 Shares