Bouw van woonzorgcomplexen nu echt urgent

Bouw van woonzorgcomplexen nu echt urgent

De ouderenbond ANBO Woerden en andere ouderenorganisaties roepen de Tweede Kamer op nu echt werk te maken van de bouw van meer woningen voor ouderen. Vooral de bouw van woonvormen waar ook zorg kan worden geleverd, schrijft de Seniorencoalitie in een brief aan de Kamerleden. In de woningbouwplannen van het kabinet ‘Wonen en zorg voor ouderen’ staat dat er tot 2030 290.000 woningen voor senioren moeten worden gebouwd, waarvan 80.000 in een zogenoemde geclusterde woonvorm. Hier worden wonen en zorg gecombineerd. In de brief aan de Kamer uiten de partijen hun zorg over de haalbaarheid van de plannen. Volgens brancheorganisatie ActiZ staan op dit moment 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis.

En de behoefte stijgt alleen maar.

0 Shares