Bonaventurakerk toekomstbestendig

Bonaventurakerk toekomstbestendig

Het kerkbestuur van de Bonaventurakerk in Woerden heeft, nu het de toestemming van het Bisdom heeft, besloten de parochie toekomstbestendig te maken. Het pastoriegebouw naast de Bonaventurakerk maakt plaats voor een woon-zorgcomplex. Het pand is verkocht aan een vastgoedontwikkelaar.

Met de opbrengst wordt onderzocht of de kerk, die veel meer ruimte heeft dan nodig, intern verbouwd kan worden. De kerk heeft 800 plaatsen die ongeveer 4 keer per jaar allemaal gevuld worden. Met zoveel vaak ongebruikte ruimte is het idee ontstaan om de kerk anders in te delen. Minder ruimte voor vieringen en ruimte creëren voor activiteiten en de kantoren van het pastoraal team.

Met het invullen wil de kerk de parochianen bij betrekken.

0 Shares