Boeren op zompig weiland valt niet tegen in Zegveld

Boeren op zompig weiland valt niet tegen in Zegveld

Uit de eerste twee proefjaren met ‘boeren op hoog water’ op de Proefboerderij in Zegveld blijkt dat boeren op een zompig weiland niet tegenvalt meldt het AD.

Op de proefboerderij in Zegveld testen ze een aangepast boerenbedrijf. Daarbij is de waterstand hoger dan nu gebruikelijk is. Het voordeel zou minder broeikasgas zijn. Er wordt met verschillende soorten melkkoeien getest en ook heeft de boerderij stukken weiland met verschillende hoogtes. Vervolgens wordt ook daar van alles gemeten en bijgehouden, variërend van de schade aan de grasmat, de groei van het gras tot aan het aantal bodemdiertjes, insecten en weidevogels.

Zo proberen ze te achterhalen welke koe de beste resultaten geeft op de veenweidegrond van het Groene Hart.

0 Shares