KTC Zegveld

Boeren bij Hoog Water op Hoogwaterboerderij

KTC Zegveld

Boeren bij Hoog Water op Hoogwaterboerderij

Kun je blijven boeren bij een hoog grondwaterpeil? Met die vraag gaat men op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld voor het programma ‘Boeren bij Hoog Water’ aan de slag.

Hoog grondwaterpeil heeft invloed op de draagkracht van de veengrond en veroorzaakt mindere kwaliteit van het gras en het oppervlaktewater. Ook het stikstof leverend vermogen loopt terug. Veengronden leveren van nature veel stikstof, waardoor er minder kunstmest nodig is.

Door het grondwaterpeil omhoog te brengen daalt de veenafbraak, maar loopt ook het stikstofleverend vermogen van de bodem terug. Mogelijk is voor eenzelfde grasproductie als bij een lager grondwaterpeil dus meer bemesting nodig.

Het grondwaterpeil omhoog zetten heeft dus veel gevolgen voor het melkvee-bedrijfssysteem. Hoe groot het effect is van het hoge peil en wat daar de impact van is, is nog niet bekend. Ook de oplossingen weet men nog niet, vandaar het onderzoek.

Foto: KTC Zegveld

2 Shares