Bodegraven roept Woerden tot de orde

Bodegraven roept Woerden tot de orde

Het gemeentebestuur van Bodegraven-Reeuwijk roept het college van B&W van Woerden tot de orde. De buurgemeente schrijft in een, mede door het Dorpsteam WIN Nieuwerbrug ondertekende brief, verbolgen te zijn dat de discussie over het gebied tussen Nieuwerbrug en de westelijke rand van Woerden weer is teruggekeerd.

In het verleden heeft veelvuldig afstemming plaatsgevonden tussen beide gemeenten en beide provincies over ontwikkelingen in dit gebied. De financiële onhaalbaarheid resulteerde uiteindelijk in het afzien van het kleinschalige Werklint bij Nieuwerbrug, bedoeld voor vier bedrijven op het grondgebied van Bodegraven. Daarmee zijn ontwikkelingen in dit gebied beslecht en afgerond, stellen de briefschrijvers.

Zij wensen een verdere verstedelijking zoveel mogelijk te voorkomen. Bodegraven heeft een andere koers en is het niet eens met de koers van Woerden.

0 Shares
Sluit Menu