Bodegraven op koers met huisvesting statushouders

Bodegraven op koers met huisvesting statushouders

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in de tweede helft van vorig jaar 52 statushouders gehuisvest. Het eerder gestelde doel bedroeg 36, zodat de achterstand uit het eerste halfjaar is goedgemaakt.

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een opvangcentrum wonen. Iedere gemeente krijgt de opdracht om naar rato een aantal mensen uit deze groep een huis aan te bieden.

De gemeenten in Zuid-Holland behaalden in totaal 132 procent van de halfjaarlijkse taakstelling. Dat is 20 procent meer dan het landelijke gemiddelde. Tussen juli en december vorig jaar kregen in totaal bijna 3900 statushouders in Zuid-Holland een huis aangeboden.

0 Shares