Bloemrijke dijken voor sterkere dijken

Bloemrijke dijken voor sterkere dijken

De provincie Utrecht werkt samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) aan verhoging van de biodiversiteit op de Lekdijk. Dit als onderdeel van het dijkversterkingsproject. Een gevarieerde begroeiing van de dijken, met bloemen en grassen maakt dijken sterker doordat er een goede wortelmat ontstaat.

In het kader van waterveiligheid wordt de Lekdijk in de provincie Utrecht over een lengte van 55 kilometer versterkt door het waterschap. Dit is noodzakelijk om droge voeten te blijven houden in de toekomst en is voor de provincie een uitgelezen kans om ook de biodiversiteit te verhogen rond de dijken.

De biodiversiteit staat onder druk, reden voor zowel het waterschap als de provincie om extra in te zetten op verhoging van de biodiversiteit.

0 Shares