Biografie opa Harmen valt in de prijzen in Bodegraven

Biografie opa Harmen valt in de prijzen in Bodegraven

Ruud Kooistra uit Bodegraven heeft uit handen van Hans Dijk een literaire oorkonde voor zijn boek ‘Noordzijde 83, het levensverhaal van Harmen Kooistra 1890-1984, van Warga tot Bodegraven’ ontvangen. Dijk is verenigingsvoorzitter van de Fryske Krite Bodegraven ‘Fier Fan Hûs’. Kooistra heeft het boek gewijd aan zijn opa Harmen Kooistra die in 1912 op 22-jarige leeftijd naar een vriend in Bodegraven ging, want daar stond een kaasfabriek die wel personeel kon gebruiken. De biografie maakt er geen geheim van dat Harmen zijn Friese afkomst ‘in den verre’ bepaald niet verloochende.

0 Shares