Bijzondere proef op de Lecksdijk

Bijzondere proef op de Lecksdijk

Op de Lecksdijk in het Reeuwijkse Plassengebied is de weg op een innovatieve manier opgehoogd met wilgentenen en is de weg weer open voor fietsers.   

Het Plassengebied is, met de oude landweggetjes op slappe veengrond, van nature al een kwetsbaar gebied. De gemeente is op zoek naar een oplossing. De Lecksdijk is dit voorjaar in dat kader over een lengte van ongeveer 150 meter op innovatieve wijze gefundeerd en opgehoogd met een fundering van wilgentenen, met oog voor duurzaamheid en circulariteit.

Het werk aan de Lecksdijk maakt deel uit van een groter project dat onderdeel is van de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart. Op nog acht andere weggedeelten in het Groene Hart wordt de fundering vervangen door andere materialen.

0 Shares