Bijeenkomst aanpak Nieuwkoopse Plassen uitgesteld

Bijeenkomst aanpak Nieuwkoopse Plassen uitgesteld

Een bijeenkomst met agrarische ondernemers over de aanpak rond de Nieuwkoopse Plassen is uitgesteld.

Het doel van de door de provincie Zuid-Holland georganiseerde bijeenkomst was om de boeren bij te praten over de effecten van de klimaat-, natuur- en wateropgaven in het Natura 2000-gebied en welke gevolgen dat voor hen heeft. Hieraan voorafgaand vond een gesprek plaats over de beperkingen die de stikstof opgave oplevert voor de bedrijvigheid in het gebied. Daarbij zijn zorgen geuit en veel vragen gesteld. Onder meer over de mogelijke schadeloosstelling voor de betrokkenen.

De provincie kan op dit moment nog niet alle vragen beantwoorden en de agrarische ondernemers een goed beeld geven van de opgaven en een perspectief voor de toekomst. De provincie heeft daarom de bijeenkomst in Kamerik uitgesteld, zodat eerst de gesprekken gevoerd kunnen worden met de grondeigenaren in het Natura 2000-gebied.

0 Shares