Bij Waardsedijk 40 herleeft het verleden

Bij Waardsedijk 40 herleeft het verleden

Waardsedijk 40 is een voorbeeld hoe inwoners van Oudewater hun ideeën kunnen verwezenlijken en tegelijkertijd sporen uit het verleden zichtbaar maken.

Er staan nu nog bedrijfsgebouwen die gesloopt worden om plaats te maken voor woningbouw. De gemeente Oudewater heeft hier gevraagd om de historie van deze plek zichtbaar te maken. Hier lag namelijk de zogenoemde Linie van de Pleit, een onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. Die moest in de zeventiende en achttiende eeuw de vijand op afstand houden.

Door straks een klein hoogteverschil aan te brengen, samen met de aanplant van bomen in een bepaald patroon en lage beplanting, maken we de contouren van de vroegere schans zichtbaar. Wellicht dat in de toekomst ook de gracht en de schans weer haar vroegere aanblik terugkrijgt.

Volgens wethouder Duindam is dit een mooi samenwerkingsvoorbeeld tussen een particulier, de gemeente Oudewater en de provincie.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 5 november aanstaande ter inzag

0 Shares