Bezuinigingsopdracht net niet gehaald

Bezuinigingsopdracht net niet gehaald

De opdracht die de gemeentelijke organisatie in Woerden heeft gekregen om structureel 1,5 miljoen euro te bezuinigen op het ambtenarenapparaat is net niet gehaald. De bereikte bezuiniging is 1,1 miljoen euro.

Dat blijkt uit de eindevaluatie van de bestuursopdracht die in 2018 door de gemeenteraad is aangenomen. Het merendeel van de beoogde besparingen is gerealiseerd en er is daadwerkelijk geld uitgetrokken voor de verbetering van de dienstverlening. Bovendien heeft de bestuursopdracht een bruikbare aanpak ingebracht die nog steeds de manier bepaalt waarop het college naar de inzet van personeel en financiële middelen kijkt.

De reden waarom de bezuinigingsopdracht niet is gehaald is te wijten aan de extra taken die de gemeente kreeg door de corona crisis. Daar kwam ook nog de opvang van Oekraïners bij.

0 Shares