Bezoek uit Engeland bij Hoogheemraadschap

Bezoek uit Engeland bij Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft bezoek gehad van Caroline Douglass en Ian Hodge uit Engeland. Beide zijn directeur bij het Engelse Environment Agency, een soort combinatie van een waterschap, Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio.

Die organisatie houdt zich onder andere bezig met het voorkomen en bestrijden van wateroverlast en overstromingen. Dat betekent dat ze voorbereid zijn op calamiteiten. De collega’s van het Environment Agency werden bijgepraat door de dijkgraaf over waterveiligheid in Nederland.

Het Hoogheemraadschap werkt op verschillende manieren aan waterveiligheid, waarmee de kans op overstromingen beperkt wordt. De dijkversterking van de Lekdijk is daarbij het meest zichtbare voorbeeld.

0 Shares