Bewoners Reijerscop: Woerden pleegt onbehoorlijk bestuur

Bewoners Reijerscop: Woerden pleegt onbehoorlijk bestuur

Bewoners van de Reijerscop in Harmelen zijn ontstemd over de startnotitie met betrekking tot de plannen om windmolens te plaatsen in dit gebied. Volgens de inwoners zijn zij door de gemeente slecht betrokken bij de totstandkoming van de notitie. Bovendien zeggen zij dat er met hun inbreng niets is gebeurd.

De windmolenplannen zorgen al geruime tijd voor grote frictie tussen de gemeente, inwoners en politieke partijen. Er zijn zorgen over schadelijke gevolgen van de molens voor de gezondheid van mensen en de aansprakelijkheid daarvoor. Verschillende fracties in de gemeenteraad zijn van mening dat het college van B&W zich niet aan haar eigen regels heeft gehouden en hekelen het rommelige en weinig transparante proces. Wethouder Jelmer Vierstra zei tijdens een politieke avond over de kwestie de zorgen van bewoners wel degelijk zeer serieus te nemen. Ook gaf hij toe dat er inderdaad fouten zijn gemaakt. Toch vindt een meerderheid van de coalitie dat de startnotitie toereikend genoeg is om het haalbaarheidsonderzoek te starten.

0 Shares