Bevers oorzaak gat in dijk bij Vianen

Bevers oorzaak gat in dijk bij Vianen

Een aantal bevers is de oorzaak van een gat in de dijk in het poldergebied van Vijfheerenlanden bij Vianen. Door het gat van maar liefst vier meter stroomde flink veel water vanuit de Oude Zederik de polder in, meldt Waterschap Rivierenland. Het aantal bevers in het beheergebied van het waterschap wordt geschat op ruim 1500, een derde van de Nederlandse populatie.

Ze leven vooral in de uiterwaarden, waar ze bij hoogwater steeds vaker holen graven in rivierdijken. Maar ook binnendijks laten ze zich steeds vaker zien. Daar is het systeem van sloten en vaarten, kades en wegen kwetsbaar voor graverij of dammen van bevers. Sinds de bever in de jaren negentig opnieuw is uitgezet in Nederland, is het voor zover bekend nog niet eerder gebeurd dat bevers dwars door een dijk of kade wisten te graven.

0 Shares