Betere dienstverlening Groen-West

Betere dienstverlening Groen-West

Het afgelopen jaar heeft GroenWest hard gewerkt aan haar ambitie om iedereen een stevige thuisbasis te kunnen bieden. Dat begint bij een huis, met een goed dak boven het hoofd.

Tegelijkertijd vierde Groen-West samen met de huurders haar 100-jarig jubileum, dat in het teken stond van ontmoeting en verbinding. De corporatie kijkt met trots terug op de behaalde prestaties in 2019.

Uit het jaarverslag blijkt dat huurders de dienstverlening van Groen-West beter zijn gaan waarderen. Volgens Karin Verdooren van de woningcorperatie gaat het bij Groen-West om de huurder, bij alles wat er wordt gedaan. “Daarom hebben we ook afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld door klantvragen snel en goed op te lossen en ons contact af te stemmen op onze huurders, omdat geen huurder namelijk hetzelfde is.”, besluit Verdooren.

5 Shares