Bestemmingsplan Harmelerwaard ter inzage

Bestemmingsplan Harmelerwaard ter inzage

Voor de ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard met een brug over de Leidsche Rijn is een nieuw bestemmingsplan nodig. Inmiddels is hiervan een voorontwerp opgesteld dat sinds gisteren vier weken is te zien op de gemeentelijke website.

Daar zijn diverse manieren aangegeven waarop iedereen vragen kan stellen of een reactie geven. Vanwege het coronavirus is er geen inloopavond.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een ontsluitingsweg aan te leggen die de oostelijke randweg Harmelen verbindt met de noordelijke, aan de overkant van de Leidsche Rijn gelegen, Hugo de Vriesweg.

Zo wordt er voor het (vracht)verkeer vanuit het het kassengebied Harmelerwaard een directe verbinding met de A12 gemaakt.

Foto: Gemeente Woerden

14 Shares