Bespelingen carillon in Woerden stoppen

Bespelingen carillon in Woerden stoppen

De Stichting Carillon Woerden zal geen bespelingen meer kunnen organiseren.

De stichting heeft de afgelopen 2 jaar intensief met de gemeente gesproken over de invulling van haar ambities rond het carillon en de organisatie van de bespelingen voor de komende 5 jaar. De ambities van de gemeente en de Stichting Carillon Woerden komen overeen, maar de gemeente bleek niet bereid om voor de financiering daarvan een passend voorstel te doen. Ook zal het educatieproject voor leerlingen van basisscholen niet meer uitgevoerd kunnen worden.

De vrijwilligers van de stichting waren, net als de afgelopen 10 jaar, graag bereid zich de komende jaren in te zetten voor het carillon en betreuren zeer dat dat niet mogelijk is gebleken.

0 Shares