Besluit over Stationsgebied en Snellerpoort

Besluit over Stationsgebied en Snellerpoort

De gemeenteraad van Woerden heeft de stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied vastgesteld en de bestemmingsplannen voor Snellerpoort. Daarmee zal de Poort van Woerden, wat de wijken Snellerpoort, het Stationsgebied en Nieuw-Middelland met elkaar verbindt de komende jaren een heel ander aanzien krijgen. In Snellerpoort verrijst een nieuwe woonwijk met een eigen karakter.

Er is plek voor 900 woningen, een buurtpark, een extra supermarkt en een winkelplein. Het naastgelegen Stationsgebied zal stap voor stap veranderen in een entree van de stad met betere verbindingen en ruimte voor woningbouw.
Daarnaast komen er onderzoeken naar ingrepen voor de langere termijn, bijvoorbeeld aan de tunnel onder het spoor. Fietsers en voetgangers staan dan ook in beide wijken centraal.

0 Shares