Begroting 2022 in de maak

Begroting 2022 in de maak

De gemeente Woerden werkt aan de begroting voor 2022. De begroting geldt voor 4 jaar. Eerst wordt gekeken naar de uitgaven in de afgelopen 4 jaar. Daarna worden de wensen voor de komende 4 jaar vastgelegd.

Nu Woerden financieel in zwaar weer verkeerd moet er gekeken worden naar verdeling van de schaarste, aldus wethouder financien Ad de Regt in Rpl Actueel.
Vorig jaar is er een grote bezuiniging geweest, onder andere op uitgaven voor de openbare ruimte.

De Regt ziet het opstellen van de begroting als een moeilijke opgave, gezien eerder genomen beslissingen, onder andere over de Rembrandtbrug.

0 Shares