Begroting 2020 provincie Zuid-Holland herzien

Begroting 2020 provincie Zuid-Holland herzien

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de begroting voor 2020 van de provincie Zuid-Holland herzien en vastgesteld. De herziening was al een ingezet proces.

In de herziening zijn daarom mogelijke veranderingen als gevolg van de coronacrisis niet opgenomen.

Deze herziene begroting wordt ingediend een jaar na de verkiezingen. Gedeputeerde Staten heeft in deze begroting concreet vormgegeven aan de zeven ambities die het college met elkaar heeft uitgesproken.

Deze ambities zijn onder andere: samen werken aan Zuid-Holland, een bereikbaar Zuid-Holland en schone energie voor iedereen.

Foto: Provincie Zuid-Holland – Gedeputeerde staten van Zuid Holland

0 Shares