BBB Utrecht bezoekt mobiele biogasinstallatie

BBB Utrecht bezoekt mobiele biogasinstallatie

Kandidaten van de Boer Burger Beweging Utrecht hebben een bezoek gebracht aan een mobiele biogasinstallatie.

Volgens de aspirant statenleden kunnen innovaties zoals deze een bijdrage leveren aan de energietransitie, doordat de productie van biogas voor meer veehouders toegankelijk wordt. Een voorbeeld van een innovatie is die van startup BASGas, onder leiding van Paul Eijkman.

Hun installatie maakt het winnen van biogas uit mestvergisting voor meer veehouders toegankelijk. Een standaard mestvergistingsinstallatie vraagt om een zekere bedrijfsomvang, van ten minste 200 koeien, om voor een veehouder rendabel te zijn.

0 Shares