Basketbal bezig met opmars in Utrecht

Basketbal bezig met opmars in Utrecht

Basketbal wint aan populariteit als sport in Nederland en ook in de provincie Utrecht.

Daar zijn Utrechtse basketbalverenigingen blij mee, maar het brengt hen ook in een lastig parket, volgens RTV Utrecht. Door een gebrek aan zaalruimte in de provincie, ontstaan er bij steeds meer verenigingen wachtlijsten, omdat zij hun nieuwe leden nergens kunnen laten spelen. De groei van de basketbalverenigingen is opvallend, omdat het de enige sport is die bleef groeien tijdens de coronacrisis. De afgelopen jaren groeide het ledenaantal van de Nederlandse Basketbalbond met twintig procent en dat is te merken bij de Utrechtse basketbalverenigingen. De beperkte zaalcapaciteit wordt veroorzaakt doordat basketbal als sport nog niet goed is ingebed in de Nederlandse samenleving.

De plotselinge populariteit is volgens de voorzitter van basketbalvereniging Jump IJsselstein te wijten aan het feit dat het een snelle, dynamische sport is, die veel jongeren aanspreekt.

0 Shares