Bakker wil leerlingenvervoer naar De Keerkring

Bakker wil leerlingenvervoer naar De Keerkring

De Fractie Bakker wil dat het leerlingenvervoer naar basisschool De Keerkring voor leerlingen uit de gemeente Woerden weer wordt ingevoerd.

De Keerkringschool geeft passend onderwijs voor leerlingen uit de regio. Omdat hier nu ook het continurooster wordt ingevoerd, kan dit problemen geven voor Woerdense leerlingen. De kinderen zijn door de invoering van dit rooster namelijk iedere dag drie kwartier eerder vrij van school.

Leerlingen uit de regio krijgen vervoer aangeboden, maar dit geldt niet voor leerlingen in Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik. Doordat de kinderen eerder opgehaald moeten worden door hun oudersof verzorgers, is dit van invloed op hun werkschema.

Het college wordt gevraagd of ze bereid is de ouders/verzorgers te ontlasten en bij een continurooster het leerlingenvervoer in de gemeente naar De Keerkring weer in te voeren.

61 Shares