Bakker wil klachtenlijn over Veilig Thuis

Bakker wil klachtenlijn over Veilig Thuis

Reem Bakker van de fractie Bakker vindt de berichten over jeugdzorg SAVE zeer verontrustend en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W in Woerden.

Hij wil de klachten boven tafel krijgen en verzoekt de gemeente een meldpunt te openen voor mensen die klachten hebben over Samen Veilig Midden-Nederland en Veilig Thuis.

Bakker reageert daarmee op een bericht van RTV Utrecht dat Samen Veilig in het verleden klachten heeft verzwegen voor de gemeente Utrecht. In het artikel wordt ook melding gemaakt van dinertjes van de directie met hoge ambtenaren van gemeenten.

Bakker wil onder meer weten of er ook Woerdense ambtenaren voor deze dinertjes zijn uitgenodigd, ook daadwerkelijk aanwezig zijn geweest en met welk doel.

12 Shares
Sluit Menu