Baggerwerkzaamheden op de Noordplas in uitvoering (Ter Aar)

Baggerwerkzaamheden op de Noordplas in uitvoering (Ter Aar)

Op de Noordplas van de Langeraarse plassen bij Ter Aar worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd voor een betere waterkwaliteit. Door de vele algen in het water maar ook door zwevend slib is het water troebel en groen. In de zomer komt er regelmatig blauwalg voor. Deze maatregelen worden uitgevoerd door het waterschap Rijnland. Uit de Noordplas wordt zowel verspreidbare baggerspecie als niet verspreidbare baggerspecie verwijderd. De schone baggerspecie wordt stikstof-uitstootvrij ontgraven met een elektrische cutterzuiger en gaat via een persleiding naar weilanddepots. Midden in de plas wordt een slibvang gegraven met een diameter van 200 m, de grond die hierbij vrij komt, wordt verwerkt in een nieuw te realiseren natuurzone van ca. 4 hectare net boven het Kerkpad.

0 Shares